Jak wygląda raport PDF carQ?

Każdy, kto korzysta z platformy carQ.pl, ma możliwość pobrania raportu w formacie PDF, który zawiera dokładne informacje na temat historii pojazdu. W zależności od rodzaju konta, raport PDF będzie zawierał różne dane.

Jeżeli jesteś niezalogowany lub korzystasz z wersji konta STANDARD wówczas raport PDF zawiera wyłącznie podstawowe informacje o pojeździe, które pozwolą Tobie zweryfikować jego dane. Pozostałe informacje są „zamazane”.
Odkrycie danych i otrzymanie w pełni czytelnego raportu PDF dla Użytkowników niezalogowanych lub korzystających z bezpłatnego konta STANDARD wymaga wniesienia jednorazowej opłaty za każdy raport (cena zgodnie z obowiązującym cennikiem carQ).

Jeżeli natomiast zdecydujesz się na wersję konta PRO lub BIZNES, każdy pobrany raport PDF będzie zawierał pełny zestaw dostępnych informacji, pozyskiwanych w czasie rzeczywistym. Wśród tych informacji znajdziesz dane na temat ewentualnych szkód komunikacyjnych pojazdu. Należy jednak pamiętać, że uzyskanie takich danych wymaga dodatkowej opłaty.

WAŻNE
Jeżeli chcesz pobierać raporty PDF z odkrytymi danymi i otrzymywać w pełni czytelny dokument wystarczy przejść na wersję konta PRO lub BIZNES.
Korzystając z kont premium (PRO lub BIZNES), każdy raport PDF dotyczący weryfikowanych pojazdów będzie zawierał pełny zestaw dostępny informacji i danych, który jest pozyskiwany w czasie rzeczywistym.
Znajdziesz tam również informację, czy w bazach danych gromadzących dane o szkodach komunikacyjnych figurują jakiekolwiek wpisy o incydentach i naprawach.
Pozyskanie takich dodatkowych informacji wymaga wniesienia opłaty na rzecz instytucji udostępniających takie dane.
Cena rozszerzonego raportu zawierającego informacje o dostępnej historii szkód komunikacyjnych jest zawsze stała bez względu na liczbę i szczegółowość zgromadzonych danych.
carQ nie dysponuje informacjami jakie oraz ile szkód miał weryfikowany pojazd.
Po wniesieniu opłaty za rozszerzony raport o szkodach informacje zostaną pobrane z baz zewnętrznych instytucji, a następnie w formie dokumentu PDF dostarczone do zamawiającego.
carQ nie przechowuje ani też nie przetwarza danych o szczegółach szkód komunikacyjnych sprawdzanych pojazdów zgodnie z międzynarodowymi umowami w zakresie dostępu do danych.
Zakupiony przez Ciebie rozszerzony raport o szkodach komunikacyjnych jest dostępny przez 24 godziny w Twoim profilu Użytkownika (https://carq.pl/paid_reports)
Po tym czasie raport PDF zostanie bezpowrotnie usunięty z zasobów Twojego konta. Z tego powodu każdy zamówiony raport PDF wysyłamy jako załącznik wiadomości mail na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie realizacji płatności za usługę carQ.
Zawsze pokazujemy czy w rozproszonych bazach danych o szkodach występują informacje o incydentach komunikacyjnych.

Podsumowując, raport PDF carQ.pl dostarcza Użytkownikom istotnych informacji na temat historii pojazdu, takich jak przebieg, wypadki, właściciele, czy kradzieże. W zależności od wybranej wersji konta, raport może zawierać różne dane, a w przypadku kont PRO i BIZNES, także odkryte informacje o szczegółach historii – bez informacji o szkodach komunikacyjnych. Wybierając carQ.pl, zyskujesz pewność, że Twoje decyzje zakupowe opierają się na rzetelnych i aktualnych informacjach.