Przygotowanie prawidłowej umowy kupna-sprzedaży pojazdu. Poradnik krok po kroku

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to dokument, który potwierdza przekazanie pojazdu przez dotychczasowego właściciela na rzecz kupującego. Poprawnie sporządzona umowa może oszczędzić Ci kłopotów w przyszłości. W tym wpisie znajdziesz wskazówki oraz informacje o dodatkowych potrzebnych dokumentach, które pomogą Ci w przygotowaniu prawidłowej umowy kupna-sprzedaży pojazdu.

Trzy kroki przeprowadzą Cię przez konieczne formalności:

 1. Przygotuj/sprawdź dokumenty pojazdu
 2. Sprawdź stan techniczny samochodu
 3. Wybierz właściwą formę umowy

Istotne wskazówki:

 • Sprawdź, czy wszystkie dane w umowie zgadzają się z tym, co widnieje w karcie pojazdu.
 • Zanim podejmiesz decyzję o kupnie, warto sprawdzić oryginalne dane techniczne, które pokażą jaki był stan samochodu zaraz po zjechaniu z taśmy produkcyjnej.
 • Autentyczność danych technicznych sprawdzisz otrzymując Autoraport.
 • Do ściągnięcia jest również wersja umowy dla dwóch kupujących. Wpisz jako pierwszego Kupującego – osobę, która posiada większe zniżki. Drugą osobą będzie Współkupujący.
 • Oświadczenie, takie jak w §2, teoretycznie powinno zabezpieczyć kupującego przed konsekwencjami związanymi z niewyjaśnionymi kwestiami prawnymi.
 • Warto sprawdzić Autoraport i otrzymać informację o legalności pojazdu zanim podejmiesz decyzję o kupnie.
 • Sprawdź historię samochodu zanim podejmiesz decyzję o kupnie. Otrzymaj Autoraport i wygraj z oszustwem.

Co to jest umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa sprzedaży samochodu jest umową cywilnoprawną, uregulowaną w art. 535 Kodeksu cywilnego. Sprzedawca zobowiązuje się w niej do przeniesienia na kupującego własności pojazdu oraz wydania go. Kupujący natomiast gwarantuje, że odbierze samochód i zapłaci sprzedawcy ustaloną cenę.

Trzy kroki do stworzenia dobrej umowy kupna-sprzedaży:

 1. Przygotuj/sprawdź dokumenty pojazdu
 2. Sprawdź stan techniczny samochodu
 3. Wybierz właściwą formę umowy

Co powinna zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Dane

 • Data i miejsce zawarcia umowy
 • Informacje o stronach umowy: imiona i nazwiska kupującego i sprzedającego, adresy zameldowania (i zamieszkania), numery PESEL oraz numery (i serie) dowodów osobistych.

Warunki umowy

 • Cena samochodu
 • Sposób/forma zapłaty
 • Termin wydania pojazdu
 • Informacje dodatkowe, istotne z punktu widzenia stron

Oświadczenia

 • Kupującego o tym, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu
 • Sprzedającego, że samochód jest jego własnością
 • Sprzedającego, że samochód nie został zajęty przez komornika sądowego ani nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia
 • Informacja, że w sprawach nieuregulowanych umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego

Podpisy

 • Podpisy każdej ze stron transakcji

O czym musisz pamiętać?

Jestem sprzedającym:

 • Przygotuj odpowiednią liczbę kopii umowy. Umowa kupna sprzedaży samochodu powinna zostać przygotowana w takiej liczbie kopii, ile jest stron transakcji.
 • Nie zaniżaj w umowie ceny samochodu. Może poprosić Cię o to kupujący, aby obniżyć podatek PCC. Pamiętaj jednak, że podanie w umowie zaniżonej ceny może stanowić przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
 • Udziel kupującemu niezbędnych informacji. Masz obowiązek udzielenia kupującemu wszystkich wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących samochodu.
 • Przekaż wszystkie dokumenty. Wydanie samochodu powinno nastąpić razem z odpowiednimi dokumentami (pojazdu: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, dowody opłat, np. akcyzy, jeżeli samochód był sprowadzony z zagranicy) oraz polisą OC.
 • Poinformuj ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu. Pamiętaj, że w ciągu 14 dni od sprzedaży samochodu należy poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o zmianie właściciela.

Jestem kupującym:

 • Sprawdź poprawność danych. Upewnij się, że sprzedawca prawidłowo wpisał w umowie swoje dane i nie ma pomyłek odnośnie informacji o samochodzie.
 • Zapłać tyle, ile ustalono w umowie. Nie zgadzaj się na umieszczenie w umowie zaniżonej ceny pojazdu, bo w razie sporu ze sprzedawcą możesz nie odzyskać całej wpłaconej kwoty. Ponadto, może to stanowić przestępstwo lub wykroczenie skarbowe.
 • Sprawdź stan techniczny samochodu. Przed podpisaniem umowy dokładnie sprawdź stan techniczny pojazdu. W razie wątpliwości, warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, np. mechanika.
 • Zgłoś zakup samochodu. Pamiętaj, że w ciągu 30 dni od zawarcia umowy musisz zgłosić zakup samochodu do urzędu skarbowego i uiścić podatek PCC.
 • Ubezpiecz pojazd. Przed przekazaniem samochodu, warto wykupić polisę OC oraz ewentualnie inne ubezpieczenia dodatkowe (np. AC).
 • Zarejestruj samochód. Po dokonaniu zakupu, należy zgłosić się do wydziału komunikacji, aby zarejestrować samochód na swoje nazwisko oraz uzyskać nowe tablice rejestracyjne.

Podsumowując, umowa kupna-sprzedaży samochodu powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje i być dobrze przygotowana. Staranność i precyzja, zarówno ze strony sprzedającego, jak i kupującego, są kluczowe dla uniknięcia problemów prawnych i finansowych w przyszłości. Pamiętaj też, że skorzystanie z pomocy profesjonalistów, takich jak prawnik czy mechanik, może przyczynić się do udanej transakcji.